Categorie archief: Gegeven TPACK lessen

Hieronder staat een korte beschrijving van de 10 TPACK lessen die gegeven zijn door verschillende leerkrachten op de dr. M.M. den Hertogschool in Den Haag.

Groep 5: Poster en presentatie

Standaard

Binnen het thema ‘Kunst’ zijn er door de juf van groep 5 zelfs 2 T-PACK lessen gegeven. De klas werd allereerst in 5 groepjes verdeeld. De groepjes bestonden uit maximaal 4 kinderen. De taakverdeling binnen het groepje werd besproken en met veel geduld richting elkaar werd er aan de eerste opdracht gewerkt; een poster maken in Word over een (beroemde) schilder die de juf aan elk groepje gegeven had. (de poster is overigens in PDF geüpload op deze website)

De eindopdracht was, na 4 dagen intensief over de schilder gewerkt te hebben, een presentatie geven over de schilder. De presentatie moest wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Eindresultaat van de poster:
Henri matisse groep 5
Piet mondriaan groep 5

Eindresultaat van de Presentatie:

Advertenties

Groep 6: E-soap

Standaard

Groep 6 heeft in groepjes van 4 kinderen een eigen E-soap in het programma PowerPoint gemaakt. Het onderwerp mochten de kinderen helemaal zelf kiezen. Daarna werd er in elk groepje een storyboard gemaakt, werden de rollen verdeeld en een aantal dagen later volgde het ‘echte’ werk, namelijk de foto’s maken.

Het doel van deze TPACK-les is dat de spelling, zinsopbouw en woordenschat van de kinderen geoefend wordt. Door de kinderen zelf de vrijheid te geven over het te kiezen onderwerp zijn het 4 verschillende, maar originele E-soaps geworden. Je kunt duidelijk zien dat groep 6 voor het eerst met PowerPoint heeft gewerkt.

Resultaten E-soaps groep 6:
E-soap 1
E-soap 2
E-soap 4
E-soap 3

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Groep 4: Webpad

Standaard

Groep 4 heeft zich gespecialiseerd in het maken van webpadjes. Omdat sommige lezers in groep 4 al super goed kunnen lezen en de (begrijpend) leesmethode Estafette al uit hebben, heeft de juf iets leuks bedacht. Via de internetpagina: http://webje.yurls.net maken deze kinderen een webpad. Zo leren de kinderen hoe ze naar het juiste internetadres moeten gaan en zelf een geschikt onderwerp te vinden. Ook kunnen de kinderen zelf hun gemaakte werk nakijken. De volgende stap is dat de kinderen in PowerPoint een presentatie leren maken over het gekozen onderwerp. Hoe dat allemaal moet?

Vraag het groep 4, zij weten er inmiddels alles van!