Categorie archief: Icoach opleiding

Ik volg de opleiding tot ICOACH op Hogeschool INHolland. De opleiding is op 28 januari 2014 gestart en zal eindigen voor de zomervakantie van 2015.

Welke leerstijl heb ik?

Standaard

Leerstijl Elianne

Het woord doener zegt het al. Het gaat om het ‘doen’. Een doener werkt doelgericht, is een sociaal persoon en wil tastbare resultaten halen.

De doener is graag betrokken bij het hele proces en werkt graag volgens een goede planning. Kennis en informatie van anderen zijn belangrijker dan eigen analytische capaciteiten. Een doener past zich verder snel aan de omgeving en de daarbinnen aanwezige specifieke en concrete situaties.

Optimale leeromgeving:

  • Humor, plezier en ontspanning op de leer- of werkplek
  • Terugkoppeling op eigen acties
  • Contact met anderen en de sfeer zijn erg belangrijk
  • Vrij zijn om snel te reageren
  • Verschillende werkvormen tot zijn beschikking hebben
  • Situaties die uitdagend en spannend zijn en die om keuzes vragen

Bron: www.thesis.nl/kolb/

Advertenties

Confronterend gesprek met acteur

Standaard

Na een aantal keren goed geoefend te hebben op het voeren van een GROW-gesprek. Is het natuurlijk zo dat niet alle collega’s meegaan in het gebruik van het digibord. Deze collega’s zijn wat lastiger over te halen en doen soms niet wat er van hen gevraagd wordt. Dit vraagt om een confronterend gesprek. Maar hoe voer je nu zo’n confronterend gesprek? In de opleiding wordt hier veel aandacht aan besteed. Om zo’n confronterend gesprek te oefenen is er een acteur uitgenodigd en heb ik zelf een casus om te oefenen meegenomen.

Mijn casus:
Een collega zegt in de teamkamer en tijdens de vergaderingen dat de kinderen in de klas dagelijks de leerlingcomputers gebruiken voor het oefenen van de rekensoftware en spelling. Maar in de praktijk blijkt telkens weer (bij klasbezoeken van bijvoorbeeld IB, directeur en iCOACH) dat deze collega de computers helemaal niet gebruikt. Eerlijk gezegd heb ik ze nu de 2x dat ik geweest ben, ze staan niet eens aan zien staan.

Als de collega en ik er een coachingsgesprek over hebben zegt de collega telkens dat hij/zij het niet kan en/of dat hij/zij onwetend is. Maar dat hij/zij absoluut wil….

Hulpvraag:
Ik vind het moeilijk om als coach met deze collega om te gaan. Ik verlies soms wel eens mijn geduld omdat ik de oplossing niet wil voorzeggen (maar soms wel daartoe gedwongen wordt). De collega verwacht van mij dat ik met een kant-en-klare-oplossing aan kom en dat het daarna opgelost is, zonder dat de collega er tijd in steekt. Maar het is juist zo belangrijk dat de collega zelf met een oplossing aan komt, er zelf tijd in steekt en daar ook echt iets mee doet. Helaas doet de collega er niets mee en lijkt hij/zij ook niet te willen ontwikkelen op ICT gebied.

GROW gesprek met acteur

Video

Bij de opleiding iCoach, hoort natuurlijk het zeer belangrijke onderdeel coaching. De naam van de opleiding zegt het al: ‘iCoach’. Dit wordt ons geleerd via het boek ‘ Coaching in het primair onderwijs’  van drs. Yvonne Visser en het daarbij behorende GROW model. Om het GROW model ons goed eigen te maken hebben we op dinsdag 22 april 2014 geoefend met een acteur. Elke iCoach in opleiding heeft een eigen casus van een welwillende collega meegenomen en aan de hand van deze casus werd het gesprek geoefend.

Mijn casus:
Een collega van de middenbouw wil heel graag een TPACK-les geven en is daar ook heel enthousiast over. Ze heeft een helemaal zelf een leuk idee bedacht en wil het graag in juni gaan uitvoeren. De collega vertelde mij deze week dat ze de voorbereiding van zo’n TPACK-les toch wel erg veel vindt. Zij heeft het gevoel dat ze in een opleiding geraakt is die ze eigenlijk niet doet en weet niet zo goed meer waar ze moet beginnen.

Klik op de onderstaande link om mijn gesprek met de acteur te bekijken.