Categorie archief: Visie op ICT

Wat is mijn visie op ICT in het onderwijs?

Literatuur en Media Quest

Standaard

In deze literatuur en Media Quest (LMQ) moet ik, met behulp van verschillende bronnen, op zoek gaan naar antwoorden. Sommige antwoorden vragen om een visie of om inzicht in de mogelijkheden voor het onderwijs.

Het onderwerp van het literatuur en media quest is:

Acceptatie en duurzame implementatie van de didactische inzet van het ICT

Er zijn inmiddels meerdere onderzoeken over implementatie van ICT in het onderwijs. De meest recente is die van Kennisnet i.s.m. het Lectoraat E-learning van Hogeschool Inholland. Deze LMQ is cruciaal voor mij als leerkracht met veel meer bagage als het gaat om het implementeren van ICT. De literatuur wordt ondersteund met een video die gemaakt is door de Open Universiteit. Hierin worden de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek van Fransen en collega’s (2012) besproken.

Eindrapportage ‘De pionier als Bruggenbouwer’:
http://4w.kennisnet.nl/artikelen/2013/10/04/de-pionier-als-bruggenbouwer/

Video:

Literatuur en Media Quest:
Literatuur en Media Quest Elianne

Advertenties

Literatuuronderzoek: Kan het digibord leerresultaten verhogen?

Standaard

Voor de opleiding iCOACH heb ik de opdracht gekregen om een literatuuronderzoek uit te voeren. Het onderwerp van het onderzoek werd aan de iCOACH zelf gelaten.

Ik heb gekozen voor een literatuuronderzoek over het veelbesproken digibord. In het literatuuronderzoek (LTO) wordt de volgende hoofdvraag gesteld:
– Kan het digibord leerresultaten verhogen?

Niet alleen op deze hoofdvraag wordt in mijn literatuuronderzoek antwoord gegeven, er zijn naast deze centrale onderzoeksvraag nog een viertal deelvragen:

– Wat is de rol van de leerkracht in het gebruik van het digibord?
– Aan welke ICT-bekwaamheden moet de leerkracht voldoen?
– Het gebruik van het digibord is ge├»mplementeerd, maar hoe verder?
– Welk effecten heeft het gebruik van het digibord op leerresultaten?

Klik op onderstaande link om mijn literatuuronderzoek te openen.

Literatuur onderzoek gebruik digibord