Categorie archief: Wat is TPACK?

1. Waar staan de letters TPACK voor?
2. Wat houdt het TPACK model in?
3. Wat zijn de grondleggers van het TPACK model?
4. Hoe kun je TPACK ontwikkelen en hoe ondersteun je dit proces?

Literatuuronderzoek: Het TPACK model

Standaard

Waar staan de letters TPACK voor?
“De letters TPACK staan voor: Technological Pedagogical Content Knowledge” (Koehler & Mishra, 2009).

Wat houdt het TPACK model in en wie zijn de grondleggers?
“Het TPACK model is ontworpen door Matthew Koehler en Punya Mishra in 2005, maar gaat terug naar een eerder model, Pedagogical Content Knowlegde (PCK). In 1986 beschreven door Shulman. Hij ging ervan uit dat een goede leraar een integratie tot stand weet te brengen tussen didactiek (P) en vakinhoud (C). Bij lesgeven gaat het erom dat een leraar weet wat er moet worden onderwezen (vakinhoud) en hoe dit moet worden onderwezen (vakdidactiek)”. (Visser, Tondeur, & Voogt, 2010)

Visser, Tondeur & Voogt, 2010

Figuur 1: Het TPACK model (Visser, Tondeur & Voogt, 2010)

“Koehler en Mishra voegden in 2005 aan het PCK-model een derde component toe: de technologie (T). Maar waarom zetten Koehler en Mishra de de ‘T’ dan toch apart? Hun antwoord is dat de ontwikkelingen in de ICT zo snel gaat, dat de leraar specifieke kennis op dit gebied nodig heeft om te kunnen beoordelen wat ICT kan betekenen voor het onderwijs. De leraar hoeft niet elke technologie of ICT-toepassing te kennen en te beheersen; het gaat er juist om dat hij in staat is om snel te beoordelen welke mogelijkheden een nieuwe technologie biedt om een bepaalde vakinhoud begrijpelijke te maken.” (Voogt, Fisser, Tondeur, & Braak, 2013)

In een les volgens het TPACK-model zijn de volgende drie domeinen nauwkeurig in samenhang op elkaar afgestemd:

  • CK staat voor Content Knowlegde (de vakinhoud). Of wel: wat moet er geleerd worden?
  • P staat voor Pedagogically (de didactiek). Of wel: hoe maak je iets begrijpelijk bij de leerlingen?
  • T staat voor Technology (de ICT). Of wel: welke vorm van ICT-ondersteuning wordt er gekozen om de vakinhoud begrijpelijker te maken.(Visser, Tondeur, & Voogt, 2010)

Hoe kun je TPACK ontwikkelen en hoe ondersteun je dat proces?
“TPACK leer je niet uit een boekje. Het zijn kennis en vaardigheden die een leerkracht (gaandeweg) zelf ontwikkelt. Leraren die succesvol onderwijs met ICT verzorgen slagen erin hun technologie, vakinhoudelijke en didactische kennis en vaardigheden te integreren. De kennis die dit vraagt noemen we TPACK. TPACK beoogt meer te zijn dan de som der delen: door integratie versterken de drie kennisdomeinen elkaar”. (Voogt, Fisser, Tondeur, & Braak, 2013) Niess e.a. (2009) zoals beschreven in (Visser, Tondeur, & Voogt, 2010) presenteerden een ontwikkelingsprofiel dat zij toepassen in de lerarenopleiding. Het bestaat uit 5 stappen:

  1. Kennen en herkennen: leraren erkennen dat ICT een bijdrage kan leveren aan het onderwijs en weten hoe ze ICT kunnen gebruiken. Maar ze integreren ICT nog niet.
  2. Accepteren of overtuigd worden: leraren ontwikkelen een standpunt (positief of negatief) over leren met ICT.
  3. Aanpassen en beslissen: leraren zijn betrokken bij activiteiten die leiden tot een keuze om ICT wel of niet te gaan gebruiken in het onderwijs.
  4. Onderzoeken en implementeren: leraren proberen actief om ICT in het onderwijs te gaan integreren.
  5. Bevestiging en uitbreiding: leraren evalueren de resultaten van eigen beslissingen op het gebied van ICT-integratie en ondernemen op basis daarvan verdere acties.

“Voor het ontwerpen van lessen is het zinvol dat leerkrachten samenwerken. Het delen van ervaringen en stellen van kritische vragen draagt bij aan het ontwerpen van een goede les waarin ICT een rol speelt. Een nuttige toevoeging is een TPACK-vaardige collega of opleider die de groep leerkrachten kan voorzien van een kritische blik en informatie. Voor leraren in opleiding is het van belang om zo vroeg mogelijk ervaring op te doen met integratie van vakdidactiek en ICT door bijvoorbeeld samen te werken in digitale omgevingen”. (Visser, Tondeur, & Voogt, 2010)

Geciteerde werken

Koehler, M., & Mishra, P. (2009, maart). What is Technological Pedagogical Content Knowlegde (TPACK)?Opgehaald van Editlib: http://www.editlib.org/p/29544

Visser, P., Tondeur, J., & Voogt, J. (2010, juni). Kennisnet onderzoeksreeks. Opgehaald van Kennisnet ICT bekwaamheid: http://www.kennisnet.nl/fileadmin/contentelementen/kennisnet/1_deze_map_gebruiken_voor_bestanden/Themas/Professionaliseren/Flipping_the_Classroom/Nr._26_Maak_kennis_met_TPACK.pdf

Voogt, J., Fisser, P., Tondeur, J., & Braak, J. v. (2013, juni). TPACK: kennis en vaardigheden voor ict-integratie. 4W: Weten Wat Werkt en Waarom, 22 t/m 29.


 

Advertenties